List otwarty Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku do Władzy Publicznej

1905.2015

"Jako największa, pozarządowa organizacja, PZD od ponad ćwierćwiecza jest poddawany ciągłym atakom z różnych stron. Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Naczelny Sąd Administracyjny, Prokurator Generalny, Marszałek Sejmu i inne organa państwa, wykorzystując dyspozycyjne im, a nam nieprzychylne, media uderzały w fundamentalne zapisy naszej ustawy, używając argumentów nieprzystających do rangi tych organów. W efekcie końcowym, doprowadziły do znanego wszystkim wyroku Trybunału Konstytucyjnego w/s ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych." - czytamy w liście otwartym Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej: List Otwarty do władzy publicznej - 19.05.2015