Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont

0505.2015

plan kontInformujemy, że został wydany aktualny podręcznik dla zarządów ogrodów działkowych: Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Będzie on rozsyłany do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, po trzy egzemplarze dla każdego zarządu ROD (1 egzemplarz dla zarządu ROD, 1 egzemplarz dla komisji rewizyjnej ROD, 1 egzemplarz dla księgowego w ROD).

Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje dla działania księgowości ogrodu działkowego, ale także wytyczne i porady dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych.