Informacja Krajowej Rady PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD

2304.2015

Nowa ustawa o ROD to niewątpliwy sukces wszystkich polskich działkowców, którzy razem podjęli skuteczne działania aby bronić swoich ogrodów. Mimo trudności i ataków z zewnątrz pozostali razem i nie dali się  podzielić. Wyrazem tej jedności było 924 801 podpisów złożonych pod projektem obywatelskim ustawy o ROD. Projekt obywatelski ustawy uzyskał szerokie poparcie, wyrażone między innymi w formie: 100 tys. emaili poparcia wysłanych do posłów i senatorów z internetowej aplikacji dostępnej  na stronie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, 15 000 uczestników ogólnopolskiej manifestacji działkowców oraz kilkudziesięciu pikiet działkowców, setkach spotkań z posłami i senatorami, oraz ponad 5000 zbiorowych listów, stanowisk i apeli. W dniu 13 grudnia 2013 r. posłowie niemalże jednogłośnie (dwóch posłów wstrzymało się od głosu) przyjęli ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast już 18 grudnia 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD i tym samym zakończyła się walka działkowców o nowe prawa dla ROD. Wskazuje to, iż po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców oraz realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku. Ustawa opublikowana w dniu 9 stycznia 2014 r. w dzienniku ustaw pod pozycją 40. weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. Od tego czasu działkowcy i PZD zostali zobowiązani do podejmowania działań zgodnych z zapisami  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD.

Polski Związek Działkowców z mocy ustawy stał się stowarzyszeniem ogrodowym. Zachowana została jego ciągłość prawna i organizacyjna. Wejście nowego prawa oznaczało jednak konieczność dostosowania wewnątrz-organizacyjnego oraz dopełnienia szeregu obowiązków, a także podjęcia nowych wyzwań, związanych z regulacją stanu prawnego ROD. Dlatego minione 12 miesięcy stanowiło dla PZD okres olbrzymiego wysiłku. Zaczynając okres wdrażania nowej ustawy o ROD Polski Związek Działkowców posiadał w swoich strukturach 4926 rodzinnych ogrodów działkowych,  o powierzchni ponad 43 236 ha i ponad 963 tys działek rodzinnych.

Pełna treść: Informacja Krajowej Rady PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD