Stanowisko Krajowej Rady w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

2304.2015

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i w ten sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mienia na działce, a także zapewniono dalsze funkcjonowanie ogrodów. Ustawa spotkała się z pełnym poparciem działkowców, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie, bowiem spełnia ich oczekiwania, mimo nałożenia wielu rygorów i obowiązków.

Ustawa została przyjęta z wielkim entuzjazmem i jest sukcesywnie wdrażana  z  zaangażowaniem  przez  wszystkich działkowców i organy PZD. W ogrodach największym wyzwaniem było przeprowadzenie ustawowych zebrań wszystkich działkowców oraz odbycie szerokiej konsultacji projektów statutu PZD i regulaminu ROD.

Więcej: Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.