Ogrody na wiosnę zielone i czyste

2204.2015

Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to bowiem czas pozimowych porządków. Oczyszczanie działek i pierwsze grille w gronie rodziny i przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

Wymóg utrzymania porządku na zajmowanym terenie wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.). Każdy rodzinny ogród działkowy wyposażony jest w kontenery na odpady mieszane i zielone. Działkowcy powinni zatem  zadbać o sortowanie swoich odpadów, ale i składowania ich w wydzielonym do tego miejscu.

Kary za brak porządku

Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która narusza obowiązek czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Taka sama kara grozi za nie zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Piękny ogród wizytówką działkowców

Utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Działkowcy cieszą się wyjątkową sympatią władz samorządowych i wieloma przywilejami, nie ma więc powodu, aby zmieniać ten stan rzeczy niepotrzebnym bałaganem. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Sprawdź jak jest w Twoim ogrodzie

Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym otoczeniu.

Zgłoś problem

Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się, że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać Zarządowi ROD lub Straży Miejskiej.

(AD)

Źródło