Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wchodzi w życie przed majówką

1604.2015

wykrzyknik15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że już od 30 kwietnia br. stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy wywalczyli prawo, które ochroni przed rozbiórka 900 tys. altan.

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m². Działkowcy będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, a spełniające ustawowe kryteria altany, zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których już wydano decyzję rozbiórki, postępowania będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Wyrok NSA

Opracowanie projektu „Stop Rozbiórkom Altan” było spowodowane zagrożeniem dla altan działkowych  wynikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swoim orzeczeniu podał definicję altany posługując się słownikiem języka polskiego. Jednak przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogrodach działkowych.  Nadzór Budowlany, posiłkując się definicją altany podaną w wyroku NSA, zaczął wydawać nakazy ich rozbiórki. Ponadto władze miast uznając, że budynki w ROD nie spełniają kryteriów altany podanych w orzeczeniu NSA, kazały odprowadzać podatki od tych nieruchomości. W zapisach prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach wszystkich urzędników to, co od ponad 100 lat było altaną, przestało nią być. Działkowcy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu.

Projekt ustawy

Krajowa Rada PZD nie pozostała obojętna na problemy działkowców. W celu ratowania działkowych altan zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikami zostali radcowie prawni PZD -  mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało 700 tysięcy podpisów obywateli zebranych w niespełna trzy miesiące oraz setki listów w tej sprawie przesłane do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.

Prace legislacyjne

Wysiłki działkowców odniosły skutek. W sprawę ustawy ratującej altany zaangażowała się nawet Premier Ewa Kopacz. Podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” zaproponowała rządowe poprawki do projektu.

Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach przebiegły bardzo sprawnie. Jej założenia zostały w Parlamencie poparte gremialnie. Posłowie i Senatorowie głosowali za nią niemal jednomyślnie, dzięki czemu Prezydent RP mógł podpisać ustawę już 2 kwietnia 2015 roku.

PZD w obronie działkowców

Działkowcy nie muszą się już martwić o dalsze istnienie swoich altan. Niewątpliwie duża zasługa w tym rzadko spotykanej w dzisiejszych czasach solidarności całego środowiska oraz posiadanie przez niego silnej, ogólnopolskiej organizacji. Dzięki zorganizowaniu w ramach PZD, działkowcy byli w stanie bardzo szybko zareagować na zagrożenie dla swych praw. Od momentu powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do podpisania ustawy przez Prezydenta RP, minęło niewiele ponad 8 miesięcy. Niewątpliwie wpływ na uchwalenia ustawy w tak krótkim czasie miało właśnie to, iż bardzo szybko w sprawę zaangażowali się działkowcy z całej Polski.  Walka o altany po raz kolejny dowiodła, iż przynależność ogrodów do Związku zwiększa szansę na skuteczną ochronę praw działkowców. Z kolei poparcie społeczne, jakim działkowcy wykazali się składając w Sejmie ponad 700 000 podpisów, potwierdza, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa, a ogrody są potrzebne społeczeństwu.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528.