Stan regulacji praw do nieruchomości w Okręgu Gdańskim

0704.2015

wykrzyknikNa dzień 5.04.2015 r. - w Okręgu Gdańskim złożono 25 wniosków w zakresie regulacji praw do nieruchomości zajmowanych przez ogrody działkowe na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

W stosunku do jednego terenu - ROD im. Sucharskiego w Wejherowie uzyskano już pozytywną decyzję, aktualnie trwa procedura wpisu prawa użytkowania w odpowiedniej księdze wieczystej.

W stosunku do jednego ogrodu - postępowanie zawieszono ze względu na roszczenia spadkobierców - w tym zakresie okręgowy zarząd podejmuje inne starania o dokonanie właściwych wpisów (prawa użytkowania) w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

W pozostałych sprawach postępowanie nadal trwa, choć z sygnałów jakie otrzymujemy wynika, że są one w finalnych etapach i już wkrótce możemy spodziewać się decyzji.

Aktualnie okręgowy zarząd przygotowuje kolejne wnioski. Jest to procedura często czasochłonna gdyż wymaga nie tylko do sięgnięcia do dokumentów sprzed ponad czterdziestu lat, ale też wykonania aktualnych prac geodezyjnych, określenia stanu użytkowania itp.