Spotkania w sprawie budowy ul. Nowej Bulońskiej w Gdańsku

2503.2015

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku odbyło się pierwsze z trzech spotkań w sprawie budowy ulicy Nowej Bulońskiej w Gdańsku. Inwestycja ta jest o tyle ważna dla działkowców z Gdańska gdyż przebiega przez tereny czterech ogrodów działkowych: "Zremb", "Jar", "Orlik" i im. Chopina i będzie powodować częściową likwidację.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PZD Okręgowego Zarządu w Gdańsku, starszy inspektor ds. terenowo-prawnych Artur Lemański oraz inspektor ds. terenowo-prawnych Marcin Kloskowski.

Jak pisze Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

Pierwsze z trzech spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku za nami. 24 marca, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema, odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań zorganizowanych przez tutejszą Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem oraz ewentualnymi trudnościami jakie mogą wyniknąć podczas jego realizacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące planowanej inwestycji, na które odpowiedzi udzielali dyrektor DRMG Ewa Zielińska, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Marcin Dawidowski, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców oraz główny projektant firmy Europrojekt Gdańsk S.A. Marcin Nietupski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na kolejne spotkania, które odbędą się w środę 25 marca o w SP 1, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, (sala multimedialna) i w czwartek 26 marca w ZKPiG nr 21, ul. Heleny Marusarzówny 10 (stołówka szkolna) o godz. 16.30.

Więcej: Informacja na stronie DRMG